Aanmelden en kosten

Dagbesteding gemeente Montferland

Onze dagbesteding is gevestigd in de gemeente Montferland. Wilt u gebruik maken van onze dagbesteding dan heeft u een indicatie WMO groepsgewijze ondersteuning nodig.
Uw indicatie aanvraag voor onze dagbesteding kunt u bij het Sociaal Team Montferland kenbaar maken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0316-291374

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Creatief

Creatieve activiteiten

Actief

Wandelen

Gezelschap

Gezelschapspellen

Vervoer

Als u in de gemeente Montferland woont, is het mogelijk dat wij u thuis ophalen en brengen*. U hoeft dan niet meer van het groepsvervoer gebruik te maken.
*Indicatie met vervoer vanuit de WMO is wel noodzakelijk.

Persoonlijke aandacht

Deelname aan dagbesteding kan helpen met:

Persoonlijke aandacht

Dagbesteding kan helpen met:

Voorkomen van sociaal isolement

Ontlasten van partners/familie/mantelzorgers

Verbeteren van fysieke, cognitieve, sociaal en emotionele vaardigheden

Stimuleren van eten door gezamenlijke maaltijd

Beleven van een onbezorgde en gezellige dag

Handhaven en bevorderen van zelfstandig functioneren

Voorkomen van sociaal isolement

Ontlasten van partners/familie/mantelzorgers

Verbetering van fysieke, cognitieve, sociaal en emotionele vaardigheden

Stimuleren van eten door gezamenlijke maaltijd

Beleven van een onbezorgde en gezellige dag

Handhaven en bevorderen van zelfstandig functioneren