Aandacht voor elkaar

Dagbesteding

Wij zijn een kleinschalige en laagdrempelige dagbesteding voor inwoners van de gemeente Montferland vanaf 60 jaar, met hulpvraag die behoefte hebben aan ondersteuning en ontmoeting.

Persoonlijke aandacht

Laagdrempelig en kleinschalig. Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke wensen en ondersteuning.

Deskundige begeleiders

Het inloopcentrum bestaat ruim 8 jaar. Al onze medewerkers hebben ervaring en passie voor de zorg van anderen.

Goede structuur

Wij maken een goede structuur voor uw dagindeling. Zodat u een onbezorgde gezellige dag kan beleven.

Wie kunnen we helpen?

Voor inwoners van de gemeente Montferland vanaf 60 jaar, met een hulpvraag die behoefte hebben aan ondersteuning en ontmoeting. 

Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar eigen vertrouwde huis en omgeving blijven wonen. Als dit door eenzaamheid, het ontbreken van een dag-structuur of gezondheidsproblemen moeilijker wordt, kan een dagbesteding u hierin ondersteuning bieden, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Voor onze dagbesteding heeft u een WMO-indicatie nodig, hiervoor verwijzen wij u graag door naar Sociaal Team Gemeente Montferland.

Persoonlijke aandacht

Deelname aan dagbesteding kan helpen met:

Persoonlijke aandacht

Dagbesteding kan helpen met:

Voorkomen van sociaal isolement

Ontlasten van partners/familie/mantelzorgers

Verbeteren van fysieke, cognitieve, sociaal en emotionele vaardigheden

Stimuleren van eten door gezamenlijke maaltijd

Beleven van een onbezorgde en gezellige dag

Handhaven en bevorderen van zelfstandig functioneren

Voorkomen van sociaal isolement

Ontlasten van partners/familie/mantelzorgers

Verbetering van fysieke, cognitieve, sociaal en emotionele vaardigheden

Stimuleren van eten door gezamenlijke maaltijd

Beleven van een onbezorgde en gezellige dag

Handhaven en bevorderen van zelfstandig functioneren

Ons verhaal

Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar eigen vertrouwde huis en omgeving blijven wonen. Als dit door eenzaamheid, het ontbreken van structuur of gezondheidsproblemen moeilijker wordt, kan een dagbesteding u hierin ondersteuning bieden.

Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke wensen. Samen met deskundige begeleiders maken we graag een goede structuur voor uw dagindeling.

Ons verhaal

Iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar eigen vertrouwde huis en omgeving blijven wonen. Als dit door eenzaamheid, het ontbreken van structuur of gezondheidsproblemen moeilijker wordt, kan een dagbesteding u hierin ondersteuning bieden.

Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke wensen. Samen met deskundige begeleiders maken we graag een goede structuur voor uw dagindeling.